Totalleverandør av trafikk-, vakt- og sikkerheitstenester

VEKTER_IDSJEKK

SAFE24 har høg kompetanse og lang erfaring med tenester som ordensvakter, mobilt vakthald, stasjonært vakthald og kontrolltenester. Treng du vektarar til eit arrangement, eller vil du at vi skal sjekke om næringsbygget ditt er låst om kvelden?

Vi set sikkerheita og trykkleiken først og har beredskap 24 timar i døgnet, alle dagar i året. Våre vektarar er alltid klare til å rykkje ut, dersom alarmen din går. I tillegg til alarmutrykking, tilbyr vi også andre utrykkingstenester.

SAFE24 har erfarne trafikkdirigentar som raskt kan rykkje ut til alt frå uventa hendingar grunna vêr og vind, til store vegvedlikehaldsprosjekt. Vi tilbyr også tenester som følgebil, skiltutleige, arbeidsvarslingsplanar og utleige av sjåførar for alle typar køyretøy.

Treng du montering eller service av tekniske installasjonar som kameraovervaking, alarmsystem eller adgangskontroll? Vi har leiande kompetanse og teknologi innan fagfeltet, og du kan lese meir om tenestene vi tilbyr både nærings- og privatmarknaden her.

Bestill alarm frå SAFE24

Vi tilbyr oppkopling mot FG-godkjent alarmstasjon som overvakar ditt alarmanlegg 24 timar i døgnet, heile året. Ein kan også kople opp TV-overvakingsanlegg mot alarmstasjonen. Denne behandlar alarmsignal etter faste instruksar og avtalar, og har kort responstid. Alarmstasjonen er også trent i å hjelpe ved eventuelle innbrot ellerbrannalarmar.

Vakttelefon

Vi har beredskap 24/7 heile året. Ring oss på: